Motorreizen Clubmot VZW – algemene informatie en voorwaarden

Clubmot vzw is geen reisorganisator en geen reisbemiddelaar. De vereniging wil haar leden de kans bieden samen op reis te gaan, onder begeleiding van een team begeleiders. Om dit mogelijk te maken werkt Clubmot samen met verschillende reisorganisatoren uit binnen- en buitenland, wiens reisprogramma’s en filosofie aansluiten bij de missie en de visie van Clubmot vzw. Het zijn reizen van deze reisorganisatoren die u op deze pagina’s terugvindt. Deze reizen worden enkel door Clubmot mee onder de aandacht van haar leden gebracht. De reisvoorwaarden van de reisorganisator beheersen de uitvoering van het reiscontract. Clubmot vzw komt niet tussen in de contractsluiting en draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het reiscontract.

1. Definities

1.1 Klant

De persoon die zich inschrijft voor een groepsmotorreis van de aanbieder.
In dit document wordt de klant aangeduid als je of jij of jou(w).

1.2 Aanbieder

Clubmot VZW biedt groepsmotorreizen aan waarop je kan inschrijven.
In dit document wordt de aanbieder aangeduid als Clubmot.

1.3 Reisorganisator

Om ervoor te zorgen dat de klanten over de nodige reisgaranties kunnen beschikken wordt er samengewerkt met een professionele reisorganisator die beschikt over de noodzakelijke licenties en uiteraard aangesloten is bij het Garantiefonds Reizen(https://www.gfg.be/).

Selectair Reizen De Lathauwer
Gentsesteenweg 41
9300 Aalst
Telefoon 053/ 70 17 29
E-mail aalst@reizendl.be

In dit document wordt de reisorganisator aangeduid als Reizen De Lathauwer.

Aangezien Reizen De Lathauwer optreedt als reisorganisator zijn de voorwaarden van Reizen De Lathauwer voor organisatie van pakketreizen van toepassing. Een koppeling naar deze voorwaarden vind je onderaan deze pagina en deze worden ook steeds per afreis meegestuurd met de boekingsbevestiging/factuur.

1.4 Transporteur

Voor het vervoer van de motoren naar de vertrek- en aankomstplaats van de reis wordt beroep gedaan op

ADI-TRANS bvba
Rotsstraat 5
9870 Olsene-Zulte

Indien van toepassing zit het transport van de motoren steeds opgenomen in het pakket dat Reizen De Lathauwer je zal factureren.

2. Algemeen

Clubmot biedt groepsmotorreizen aan via Reizen De Lathauwer en zorgt voor de omkadering en begeleiding. Jij zorgt voor de praktische invulling met een hoge graad van vrijheid.
Niet voor niets is het motto van Clubmot “Vrijheid is blijheid!”

Er wordt in samenwerking met Reizen De Lathauwer gezorgd voor:

  • Toelichting van de reis door de reisbegeleid(st)er ongeveer 2 maanden voor de effectieve vertrekdatum (Uitgezonderd de dichtbij reizen)
  • De nodige communicatie via e-mail met betrekking tot afleveren/oppikken moto, vertrekuren, …
  • Transport van je motor (Uitgezonderd de dichtbij reizen of budget reizen)
  • Reservatie vlucht (Uitgezonderd de dichtbij reizen of budget reizen)
  • Reservatie overnachting
  • Reservatie maaltijden (indien van toepassing), op welke basis wordt duidelijk vermeld bij de voorstelling van de reis -all-in/half pension/ontbijt
  • Uitgewerkte routes voor gebruik op de GPS/Smartphone (opgelet deze routes werden niet op voorhand verkend)
  • Assistentie ter plaatse door onze reisbegeleid(st)er

3. Boeking van de reis

Boeking van de reis kan uitsluitend gebeuren via de daartoe bestemde pagina op de website van Clubmot zijnde www.clubmot.be
De website van Clubmot is louter bedoeld als marketingkanaal van deze reizen. De bevestiging, facturatie, betaling en communicatie rond de reservatie verloopt via Reizen De Lathauwer.

Bij twijfel of er nog vrije plaatsen beschikbaar zijn dient dit door jou steeds afgestemd te worden met Clubmot/Reizen De Lathauwer.

3.1 Tijdstip van inschrijving

Clubmot maakt via de website, Facebook en een nieuwsbrief bekend wanneer inschrijven mogelijk is voor de reizen. Je kan je inschrijven op de nieuwsbrief/Facebook pagina om zeker te zijn dat je deze communicatie tijdig ontvangt. Je kijkt ook best regelmatig je spamfolder na. Het gebeurt regelmatig dat communicatie via e-mail van Clubmot in de spam folder terecht komt. Clubmot probeert dit te vermijden maar kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.
Clubmot hanteert het principe van first come – first served. Er worden op voorhand geen reservaties gedaan.

3.2 Betalingsvoorwaarden

Bij inschrijving voor een reis dien je een voorschot te betalen. Hiervoor kan je gebruik maken van de online betalingsmodule van Reizen De Lathauwer op de website van Clubmot. Hierdoor stem je ermee in deel te nemen aan de reis en is je deelname ook bindend. Alle betaligen dienen rechtstreeks aan Reizen De Lathauwer te gebeuren. Het voorschot bedraagt € 400 (€ 200 bij kortere reizen zonder motortransport).

3.3 Betaling saldo

Je ontvangt een bestelbon van Reizen De Lathauwer waarop het te betalen saldo en de betalingstermijn duidelijk vermeld worden.
Voor de details verwijzen we naar de voorwaarden van de reisorganisator.

3.4 Wijziging van de boeking

Wijzigingen aan de boeking probeert Clubmot in de mate van het mogelijke te verwerken. Standaard wordt hiervoor geen administratiekost aangerekend maar het kan zijn dat om de wijziging te kunnen doorvoeren er bepaalde kosten aangerekend worden (wijziging vliegticket, …). Deze kosten vallen volledig ten laste van jou.

4. Annulatie van de reis

4.1 Annulatie door jou

Na inschrijving kan je de reis annuleren volgens de vermelde annulatievoorwaarden.

Voor de details verwijzen we naar de voorwaarden van de reisorganisator.

Aandachtspunt: de kosten van het motortransport (indien van toepassing) bedragen bij elke annulatie, ongeacht het tijdstip, 100%. Indien deze plaats nog kan verkocht worden kan hiervan afgeweken worden. Dit wordt dossier per dossier bekeken en biedt geen enkele zekerheid op kostenvermindering.

4.2 Annulatie door de Clubmot/Reizen De Lathauwer

Indien voor de reizen met motorvervoer of de budgetreizen (dus niet van toepassing op de dichtbij reizen) niet het minimumaantal inschrijvingen gehaald wordt behouden Clubmot/Reizen De Lathauwer zich het recht voor om de reis te annuleren. Je zal dan het reeds betaalde bedrag teruggestort krijgen. Het vereiste minimumaantal wordt vermeld bij elke reis op de website van Clubmot bij de reisbeschrijving.

5. Verzekeringen

Je bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van de nodige verzekeringen.

Naast de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor de moto raadt Clubmot ook aan om een bijstandsverzekering af te sluiten, zowel voor jezelf als voor je voertuig.

Indien je nog niet beschikt over dergelijke verzekering kan deze via de reisorganisator afgesloten worden (geldigheidsduur periode van de reis).

Een annulatieverzekering kan eveneens afgesloten worden via de reisorganisator.
Je kan aangeven of je een verzekering wil afsluiten tijdens de inschrijving voor de reis op de website van Clubmot.

6. Transport van je moto

6.1 Mogelijke vervoersschade tijdens transport

De transporteur is verzekerd voor vervoersschade maar het is noodzakelijk dat controle op en aangifte van mogelijke schade gebeurt door jou onmiddellijk bij de in ontvangst name van je moto:

  • Op de desbetreffende luchthaven waar we in groep naartoe vliegen en waar de effectieve motorreis start
  • In het magazijn van de transporteur bij ophalen van de moto

Je dient hiervoor zelf initiatief te nemen.

Indien je de melding doet nadat je met je moto bent weggereden of op een later tijdstip zal de eventuele schade niet vergoed worden.

Het spreekt voor zich dat reeds bestaande schade aan je motor hiervoor niet in aanmerking komt. Er wordt gevraagd om dergelijke schade te melden bij afgifte van de moto voor transport.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Ongevallen

Noch Clubmot, noch Reizen De Lathauwer kan aansprakelijk gesteld worden in geval van ongevallen of andere schade.

7.2 Overmacht

Noch Clubmot, noch Reizen De Lathauwer zijn aansprakelijk indien er sprake is van overmacht.

8. Covid-19

Zolang Covid-19 een mogelijk zware impact heeft op reizen in het algemeen hanteert de aanbieder volgende regels.

8.1 Maatregelen ter plaatse

De klant dient tijdens de reis de op dat ogenblik geldende maatregelen te volgen die uitgevaardigd zijn door het land(en) waar de reis plaatsvindt (afstand bewaren, handen wassen/ontsmetten, mondmasker dragen waar nodig, …). De aanbieder zal de klant van deze maatregelen op de hoogte brengen.

8.2 Annulatie van de reis

Indien de Belgische overheid beslist dat er niet mag afgereisd worden naar de gekozen bestemming zullen Clubmot en Reizen De Lathauwer de reis kosteloos annuleren conform de op dat moment geldende wetgeving. De kosteloze annulatie is niet van toepassing op eventueel geboekte of genoten verzekeringen, daar deze onder een andere wetgeving vallen. Voor de afgesloten verzekering verwijzen wij naar de commerciële policy van de verzekeraar op dat moment.

9. Persoonsgegevens

Clubmot gebruikt je persoonsgegevens alleen in het kader van de reis waarvoor je bent ingeschreven (administratieve opvolging, boeken van vluchten, hotel, …). Bepaalde gegevens worden ook gedeeld met de andere deelnemers zodat deze kunnen gebruikt worden in geval van nood of om met mekaar in contact te treden tijdens de reis.
Het is de deelnemers niet toegestaan deze informatie met andere personen te delen of deze op enigerlei wijze te verspreiden.

Indien je (wet op de privacy) niet wenst dat je gegevens gedeeld worden kan dit gemeld worden en zal hier rekening mee gehouden worden.

Algemene voorwaarden reisorganisator Reizen De Lathauwer

Via onderstaande koppeling kan je de algemene voorwaarden van de reisorganisator opvragen.

We raden je aan deze voorwaarden door te nemen alvorens je in te schrijven voor één van onze reizen.
Bij elke inschrijving ontvang je de meest recente voorwaarden samen met je bevestiging/factuur van Reizen De Lathauwer, eventueel aangevuld met de Bijzondere Algemene Voorwaarden.

Door inschrijving gaan we er vanuit dat je deze gelezen hebt en akkoord gaat met deze algemene voorwaarden van de reisorganisator.

De algemene voorwaarden van Clubmot zijn aanvullend op deze voorwaarden.

Algemene voorwaarden Reizen De Lathauwer